Overslaan en naar de inhoud gaan

Project

© Flandria, Theatrum orbis terrarum, Abraham Ortelius (gebasserd op de Kaart van Vlaanderen van Gerardus Mercator), 16de eeuw

Testerep gereconstrueerd…

In een tijdperk van klimaatverandering en daaraan gekoppelde zeespiegelstijging is het van levensbelang om een duurzame relatie uit te bouwen met zee. Met name voor Vlaanderen en de Noordzee vormt dit in de toekomst een grote uitdaging. Het is niet voor het eerst dat relatieve zeespiegelstijging de kustvlakte en haar bewoners bedreigt. Al duizenden jaren lang houdt dicht bij de zee wonen een risico in. Onderzoek naar de vroegere milieuomstandigheden en de evolutie van het kustlandschap enerzijds en hoe de mens zich aanpast aan een leven in de kustzone anderzijds, kan ons heel wat bijleren om de kustlijn in de toekomst duurzaam te beheren.

Het doel van het project Testerep is om de evolutie van het Vlaamse kustlandschap gedurende de laatste 5000 jaar in meer detail te vatten. En dit zowel in tijd als ruimte. Zo zullen we zicht krijgen op de impact van natuurlijke veranderingen (vb. zeespiegelstijging) en menselijke ingrepen (vb. aanleg van dijken) op de morfodynamiek van de kust.

Het project focust hiervoor op een stukje van de Vlaamse kustlijn: de zone van het voormalige schiereiland Testerep. Het zuidelijke deel Testerep is op heden omgevormd tot polders en strand, terwijl het noordelijk deel, met inbegrip van het middeleeuwse Oostende, door de zee werd verzwolgen.

 

… voor beleidsmakers, blauwe economie

en het brede publiek

Om de evolutie en uiteindelijke ondergang van Testerep voor de voorbije 5000 jaar te bestuderen zullen wetenschappers de bestaande data rond oude natuurlijke en menselijke landschapselementen aanvullen met nieuwe land- en zeedata en deze analyseren (zie ‘Onderzoek’). De wetenschappelijke data en kennis verworven binnen het project zal doorstromen naar diverse belanghebbenden uit het beleid, de bedrijfswereld en het brede publiek (zie ‘Valorisatie’). Hiervoor zal het project onder andere sterk inzetten op de vertaling van de opgedane kennis naar visualisaties en communicatieproducten (zie ‘Resultaten’). Op die manier zal project Testerep het brede publiek kunnen sensibiliseren rond kustdynamiek en kwetsbaarheid, toerisme stimuleren, erfgoedbeheer ondersteunen en inzichten leveren voor een duurzaam kustmanagement in de toekomst.

Partners

Expertise: Landdata en archeologie

Meer informatie over de Vrije Universiteit Brussel (VUB)?

Naar Website

Expertise: Mariene en intertidale data

Meer informatie over het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)?

Naar website

Expertise: Hydrodynamische modeleringen

Meer informatie over de afdeling hydrauliek en geotechniek van de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)?

Naar website

Expertise: Computermodellen en Interactieve 3D visualisaties

Meer informatie over Digital Arts & Entertainment Research (DAE-Research)?

Naar Website

Het team

Maak kennis met de drijvende krachten achter project Testerep

Leer ons hier kennen