Overslaan en naar de inhoud gaan

'Artist impression' van Leffinge voor de bedijking (10de eeuw), © Middelkerke

5000 jaar kustevolutie

De Vlaamse kuststreek heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug. Hoe het landschap er vandaag bijligt is het resultaat van de interactie tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen. Onderzoek naar de geschiedenis van onze kuststreek leverde ons al heel wat boeiende kennis op. Maar er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld hoe de kustlijn evolueerde in de afgelopen 5000 jaar.

Onderzoek naar de evolutie en de ondergang van het schiereiland Testerep, dat ooit voor de Vlaamse kust lag tussen Nieuwpoort en Bredene, kan ons heel wat leren over het verleden van onze kuststreek en zijn bewoners. In een beweging kan het ons ook helpen om toekomstige uitdagingen zoals zeespiegelstijging en kustbescherming het hoofd te bieden..

LEes meer

Project Testerep

Onderzoek

Door interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek inzicht krijgen in hoe onze kustlijn de voorbije 5000 jaar evolueerde

Lees meer

Resultaten

Met behulp van computermodellen brengen we Testerep tot leven en komen we te weten wat de menselijke en natuurlijke effecten op het landschap waren. 

Lees meer

Valorisatie

Wie zijn onze stakeholders? Hoe zal het onderzoek concreet in projecten toegepast worden? Welke valorisatieprojecten staan gepland?

Lees meer

 

Nieuws

“De Verdronken Ballades van TESTEREP” in première op 2 december.

“De Verdronken Ballades van TESTEREP” gaat in première op 2 december 2022 in CC De Grote Post.  Beleef als nooit  tevoren het einde van Testerep! Vijf acteurs en muzikanten zingen en spelen zich de ziel uit het lijf om het eiland Testerep boven water te houden, vechtend met een zingend, massief decor. Elke speelavond wordt door het publiek bepaald: een nieuwe combinatie van liederen en scènes, die bij elkaar komen in een finale. Mis dit spektakel dus zeker niet!

Schrijf je nu in!

 

2022-12-02

Burgerwetenschap centraal op tweede stakeholdermeeting.

Op 21 oktober 2022 vond de tweede stakeholdermeeting van het Testerep project plaats. Centrale thema van deze bijeenkomst was burgerwetenschap. Na een korte stand van zaken door de projectpartners, stelden drieexperten elk een verschillend burgerwetenschapstraject gekoppeld aan project Testerep voor: ‘Coastsnap’, ‘Amateurmetaaldetectie’ en ‘Historisch onderzoek’. In het aansluitende interactieve moment wisselden de aanwezige stakeholders, projectpartners en geïnteresseerden ideeën uit over de verschillende citizen science initiatieven. De uitkomsten van deze brainstorm zullen meegenomen worden in de verdere uitwerking van de trajecten.

2022-10-21

Testerepgebied in kaart gebracht met behulp van magnetische metingen.

In opdracht van het VLIZ bracht 360survey afgelopen week het gebied van het voormalige Testerep in kaart. Dit deden ze aan de hand van magnetische metingen van de zeebodem. De magnetische metingen stellen de onderzoekers in staat om sedimentaire structuren te onderscheiden en karteren. De survey vond plaats ter hoogte van de kustlijn tussen Oostende en Nieuwpoort, met een focus op de historische site van Raversijde en de oude IJzermonding.

Lees meer

2022-10-17