Overslaan en naar de inhoud gaan

'Artist impression' van Leffinge voor de bedijking (10de eeuw), © Middelkerke

5000 jaar kustevolutie

De Vlaamse kuststreek heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug. Hoe het landschap er vandaag bijligt is het resultaat van de interactie tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen. Onderzoek naar de geschiedenis van onze kuststreek leverde ons al heel wat boeiende kennis op. Maar er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld hoe de kustlijn evolueerde in de afgelopen 5000 jaar.

Onderzoek naar de evolutie en de ondergang van het schiereiland Testerep, dat ooit voor de Vlaamse kust lag tussen Nieuwpoort en Bredene, kan ons heel wat leren over het verleden van onze kuststreek en zijn bewoners. In een beweging kan het ons ook helpen om toekomstige uitdagingen zoals zeespiegelstijging en kustbescherming het hoofd te bieden..

LEes meer

Project Testerep

Onderzoek

Door interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek inzicht krijgen in hoe onze kustlijn de voorbije 5000 jaar evolueerde

Lees meer

Resultaten

Met behulp van computermodellen brengen we Testerep tot leven en komen we te weten wat de menselijke en natuurlijke effecten op het landschap waren. 

Lees meer

Valorisatie

Wie zijn onze stakeholders? Hoe zal het onderzoek concreet in projecten toegepast worden? Welke valorisatieprojecten staan gepland?

Lees meer

 

Nieuws

Living Lab Raversijde unveiled

Op 1 februari 2023 was het 70 jaar geleden dat de Noordzeekusten van België, het Verenigd Koninkrijk en vooral Nederland werden geteisterd door de grote watersnoodramp van 1953. In de zoektocht naar betere kustbeschermingsmaatregelen die sindsdien ook aan onze kust op gang kwam wordt nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd met het officiële startschot van Living Lab Raversijde. Via een onderzoeksdijk die de golfoverslag meet en een proefopstelling met duinen voor de dijk probeert men op het strand van Raversijde data te verzamelen om onze kustverdediging in de toekomst nog efficiënter te maken. Bij het project zijn o.a. ook Testerep-projectpartners VLIZ, het Waterbouwkundig Laboratorium en de KU Leuven betrokken.

De waternoodsramp van 1953 in kleur

De lancering van Living Lab Raversijde

2022-02-01

Testerep gedateerd met gebruik van OSL

Een cruciaal onderzoekselement in het Testerep project is het bekomen van accurate dateringen voor verschillende fasen in de evolutie van het kustlandschap. Een van de state-of-the-art technieken die daarbij wordt toegepast is het dateren en profileren van sedimentstalen met Optisch geStimuleerde Luminescentie of OSL. Expert Dr. Tim Kinnaird van de University of St Andrews in Schotland kwam op 26 en 27 januari op bezoek in het VLIZ om mariene boorkernen uit de Stroombank te bemonsteren en analyseren met een draagbaar OSL-toestel. Omdat de stalen niet mochten blootgesteld worden aan daglicht werd het onderzoek uitgevoerd in een speciaal daarvoor heringerichte bunker uit WOII.

Lees meer over OSL

2022-01-26

Testerep gepresenteerd op een internationale workshop

Van 17 tot 18 januari 2023 vond een internationale workshop rond  ‘Geoarcheologische reconstructies van Holocene kustlandschappen langsheen de Noordzee’ plaats in het Groeningemuseum in Brugge, een initiatief van archeologische dienst Raakvlak, het PROSPECT international thematic network en het High Tide – Low Tide CRA van de Universiteit Gent. Het bood een ideale gelegenheid om het Testerep project voor te stellen aan collega’s uit binnen- en buitenland die met gelijkaardig onderzoek bezig zijn en ideeën uit te wisselen. Na lezingen op dag 1 volgde op dag 2 een reek praktische trainingsessies, waar we onze kennis omtrent het beschrijven, interpreteren en bemonsteren van boorstalen met kustsedimenten verder konden bijspijkeren. Een boeiende tweedaagse!

lees meer

2022-01-16