Overslaan en naar de inhoud gaan

'Artist impression' van Leffinge voor de bedijking (10de eeuw), © Middelkerke

5000 jaar kustevolutie

De Vlaamse kuststreek heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug. Hoe het landschap er vandaag bijligt is het resultaat van de interactie tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen. Onderzoek naar de geschiedenis van onze kuststreek leverde ons al heel wat boeiende kennis op. Maar er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Bijvoorbeeld hoe de kustlijn evolueerde in de afgelopen 5000 jaar.

Onderzoek naar de evolutie en de ondergang van het schiereiland Testerep, dat ooit voor de Vlaamse kust lag tussen Nieuwpoort en Bredene, kan ons heel wat leren over het verleden van onze kuststreek en zijn bewoners. In een beweging kan het ons ook helpen om toekomstige uitdagingen zoals zeespiegelstijging en kustbescherming het hoofd te bieden..

LEes meer

Project Testerep

Onderzoek

Door interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek inzicht krijgen in hoe onze kustlijn de voorbije 5000 jaar evolueerde

Lees meer

Resultaten

Met behulp van computermodellen brengen we Testerep tot leven en komen we te weten wat de menselijke en natuurlijke effecten op het landschap waren. 

Lees meer

Valorisatie

Wie zijn onze stakeholders? Hoe zal het onderzoek concreet in projecten toegepast worden? Welke valorisatieprojecten staan gepland?

Lees meer

 

Nieuws

TG Vagevuur brengt ons de "Verdronken Ballades van Testerep".

Vijf acteurs en muzikanten van TG Vagevuur zingen en spelen zich de ziel uit het lijf om het eiland Testerep boven water te houden, vechtend met een zingend, massief decor.  

Lees meer

2022-04-28

Project Testerep officieel van start met eerste stakeholdermeeting

Met een eerste succesvolle stakeholdermeeting, is het SBO-FWO project Testerep: 5000 jaar kustevolutie nu helemaal uit de startblokken geschoten. De meeting startte met een korte voorstelling van de projectpartners en hun aandeel in het project. De VUB (Maritime Cultures Research Institute) en het VLIZ (Seascapes Past and Future) schetsten de historische context van het schiereiland Testerep, lichtten het eerder uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek toe en duidden de onderzoeksdoelstellingen van het project.

KULeuven (Hydraulics and Geotechnics) verduidelijkte hoe ze de ondergang van Testerep zullen modelleren, terwijl HOWest (Digital Arts & Entertainment) toonde hoe ze Testerep terug tot leven zullen brengen aan de hand van visualisaties en simulaties.

Het tweede deel van de stakeholdermeeting zoomde in op de belangrijke maatschappelijke finaliteit van het project. De geplande valorisatietrajecten, zoals onder ander een uitbreiding van het burgerwetenschapsinitiatief ‘Coastsnap’ en een reizende tentoonstelling, kwamen aan bod. De meeting eindigde met een interactieve sessie waarin de verschillende belanghebbende met elkaar in gesprek gingen over hun bijdrage aan en ideeën rond het project.

Bekijk de videopresentatie over de huidige stand van het onderzoek

2022-04-20

Podcast 'Hoeveroute' van de Stad Oostende houdt halt op Testerep

Hoe verhouden het huidige Oostende en het verdronken schiereiland Testerep zich tot elkaar? En welke rol speelde het stijgen van de zeespiegel in het verdwijnen van het Middeleeuwse Oostende? Dit en veel meer verhalen hoor je in de podcast van de stad Oostende naar aanleiding van de nieuwe Hoeveroute.

Lees meer

2022-03-24